Applikasjonsdrift eller Application Management (AM) er livssyklusprosessen for programvare som dekker hvordan et program fungerer. Vedlikehold, versjonskontroll og oppgraderinger fra start til slutt. Applikasjonsdrift er en bedriftsomfattende innsats for å sikre at applikasjoner kjører med best mulig ytelse.

Oppgraderinger: Oppgraderinger av applikasjoner kommer med jevne mellomrom. Enten som følger av at underliggende versjoner er utdaterte eller som følge av feil/bugs i applikasjonen.

Testing: Testing av applikasjonsoppgraderinger er tidkrevende og nødvendig for kritiske systemer. Vi har lang erfaring med å sette opp separate testmiljø slik at den faktiske oppgraderingen skjer med minimal nedetid.


Vi kan hjelpe dere å utvikle gode rutiner for AM, eller vi kan gjøre hele jobben for dere.


Rollefordeling i applikasjonsdrift

  • Application Manager/Application Analyst: Eier AM prosessen og applikasjonslivssyklusen. AM har erfaring med mange typer applikasjoner og vet hvilken type applikasjoner som vil passe behovet best.
  • Forretningseier (system owner): Personen i bedriften som er ansvarlig for applikasjonen og benytter denne i sitt team’s daglige arbeid. Eier av applikasjon gir tilbakemelding til Application Manager (AM) om hva som ønskes av funksjonalitet.
  • Utviklere/DevOps: Dette er ofte leverandører som utfører tilpasninger til system og oppdaterer applikasjon. AM er ofte i dialog med disse for å sjekke at testplaner, endringslogger, osv blir strukturert gjennomført.
  • Brukere: Brukere gir tilbakemelding om produktivitet og forbedringsforslag. Ofte er det avveininger mht sikkerhet og fleksibilitet (som f.eks. bruk av 2 faktor autentisering for pålogging)