Vi har brukt og hatt god hjelp av tjenestene fra do IT i en årrekke.
Fra ingeniørene på kontoret, til operatørene på verkstedet. Alle får den hjelpen de trenger.

Ronny Reiestad – Daglig leder
Rune Håland – Ingeniør