Advokatene Fiskå

Vi opererer med mye sensitiv informasjon, og vi trenger en IT leverandør med høy integritet.
Det får vi hos do IT Computing.>

Kai Mardon Fiskå – Advokat